Wykształcenie, szkolenia i doświadczenie,

czyli poznaj moje kwalifikacje

Wykształcenie:

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, neurologopedia

studia podyplomowe

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, specjalność logopedia

studia dzienne licencjackie i magisterskie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Pedagogiczny, pedagogika rewalidacyjna i przedszkolna

studia zaoczne magisterskie

Szkolenia:

„Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie.”

Ewelina Mendala – Kwoczek (Artysta Mowy – Centrum Terapii i Rozwoju, 2021)

„Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii”

Dr Agnieszka Borowiec. (Laboratorium Mowy, 2020)

„Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym”

Dr n. o zdrowiu Mira Rządzka (Centrum Terapii i Szkoleń DISCURSO, 2020)

„Niemowlak u logopedy II miobobo”

dr Marzena Machoś (Guguhopla, 2020)

„Co ma serce do języka”

dr Gabriela Dragun (Guguhopla, 2020)

„Oswojenie ma znaczenie”

Agata Kalina (Fundacja Cali Mali, 2020)

„Rodzicielstwo Bliskości dla profesjonalistów”

Agnieszka Stein (2019)

„Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne”

Marta Baj-Lieder („Sensuum” Gabinet Terapii Dziecięcej, 2016)

„Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”

dr Zdzisława Orłowska – Popek (Centrum Metody Krakowskiej, 2016)

„Podstawy ortodoncji dla logopedów. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych w logopedycznej praktyce”

Dr n. hum. Lilianna Konopska (Dobra Kadra, 2015)

„I Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna. Diagnoza zaburzeń u dzieci – prawidłowe rozpoznanie i skuteczne narzędzia terapeutyczne”

(2014)

„Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”

dr Zdzisława Orłowska -Popek (Centrum Metody Krakowskiej, 2014)

„Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno -twarzowych”

Dr n. hum. Anna Regner (Dobra Kadra, 2014)

„AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”

mgr Alina Styczek (SWPS, 2014)

„Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się”

Renata Borowiecka (Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, 2011)

„Kurs integracji sensorycznej”

I i II stopień (PSTIS, 2013, 2016)

„Makaton – program rozwoju komunikacji”

Dr Boguslawa B. Kaczmarek (2013)

Doświadczenie:

Pracowałam w:

  • Przychodni Rehabilitacyjnej,
  • przedszkolach publicznych i prywatnych (w tym integracyjnych),
  • prywatnych poradniach logopedycznych.

Masz pytania, chcesz umówić się na wizytę –

skontaktuj się ze mną: